Polityka prywatności

Szanowni Państwo,

W Centrum Obsługi Pracodawców przykładamy olbrzymią wagę, do tego, by zapewnić Państwu pełne poszanowanie prywatności oraz ochronę danych osobowych na najwyższym poziomie. Niniejsza Polityka prywatności została stworzona po to, by przybliżyć Państwu zasady przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych, wskazać podstawy prawne przetwarzania oraz wskazać sposób realizacji praw, które Państwu przysługują. 

Zgodnie z definicją wskazaną w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/4/WE (RODO), dane osobowe to wszelkie informacje pozwalające w sposób pośredni lub bezpośredni zidentyfikować osobę fizyczną. W zakres danych osobowych wchodzi między innymi imię, nazwisko, adres, adres e – mail, numerem telefonu, ale także dane dotyczące zdrowia, które klasyfikuje się jako szczególne kategorie danych

Dane osobowe podlegać mogą różnego typu operacjom – są zbieranie, utrwalane, przechowywane, opracowywane, zmieniane, udostępniane i usuwane. Wszelkie operacje wykonywane na danych osobowych oznaczane są jako przetwarzanie danych osobowych.

Administratorem Państwa danych osobowych, czyli podmiotem, który ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych jest Centrum Obsługi Pracodawców z siedzibą w Roszkowie (83-000) przy ul. Polnej 11 A, NIP: 604 022 03 43. Aby skontaktować się z Administratorem należy zadzwonić pod numerem telefonu: 606-442-554 lub wysyłać  wiadomość na adres e mail: copk@interia.pl

Przetwarzanie przez nas danych osobowych odbywa się w zależności od procesu przetwarzania, w ramach m.in.:

  1. wykonania umowy lub podjęcia działań na żądanie osoby, której dotyczy umowa, na podstawie art. 6 ust. 1 lit b) RODO oraz ewentualnej obrony przed roszczeniami lub w celu ich dochodzenia, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODOD,
  2. wykonywania ciążących na Centrum Obsługi Pracodawców obowiązków prawnych, w tym dokonywania rozliczeń z tytułu prowadzonej przez nas działalności gospodarczej (podstawa przetwarzania: Art. 6 ust. 1 lit c RODO),
  3. w celach wynikających z udzielonej przez Państwa zgody na przetwarzanie danych osobowych, w przypadku ich przetwarzania na tej podstawie (podstawa przetwarzania: 6 ust. 1 lit. a RODO).

Szczegółowe informacje na temat przetwarzania przez nas danych osobowych możecie uzyskać Państwo kontaktując się z nami.

Pragniemy zaznaczyć, że niniejsza strona internetowa używa plików cookies. Są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer www i przechowywane przez oprogramowanie komputera przeglądarki. Kiedy przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego łączy się użytkownik. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Cookies ułatwiają więc korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn.  Zbierane przez nas dane niezbędne są do prawidłowego funkcjonowania strony, a także służą nam do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszej strony www. Cookies usprawniają funkcjonowanie strony i zapewniają bardziej efektywną i bezproblemową nawigację. Stosujemy pliki cookies, aby zagwarantować najwyższy standard wygody naszej strony, a zebrane dane są wykorzystywane przez nas wyłącznie w celu optymalizacji działań. W każdej chwili możecie Państwo wyłączyć lub przywrócić opcję gromadzenia cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej.

Chcemy przekazać Państwu, że RODO daje osobom, których dane dotyczą szereg uprawnień, których realizację Centrum Obsługi Pracodawców zapewnia. Są to następujące prawa:

  • prawo dostępu do treści swoich danych
  • prawo sprostowania danych
  • prawo do usunięcia danych
  • prawo do ograniczenia przetwarzania
  • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych

W celu realizacji swoich praw, prosimy o skontaktowanie się z nami, wysyłając wiadomość na adres e mail:  copk@interia.pl .

Jeśli uznacie Państwo, że przetwarzanie danych osobowych przez Centrum Obsługi Pracodawców narusza przepisy prawa, macie Państwo prawo skierować skargę do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

RODO obliguje nas do zapewnienia ochrony przetwarzanych danych osobowych. Pragniemy zapewnić Państwa, że stosujemy odpowiednie zabezpieczenia techniczne i organizacyjne, które mają na celu zapewnienie adekwatnej ochrony Państwa danych osobowych.  Dobór środków wynika z cyklicznie przeprowadzanej przez nas analizy ryzyka i oceny skutków dla ochrony danych.

Jeśli pragniecie Państwo uzyskać więcej informacji, na temat przetwarzania przez nas danych osobowych, zapraszamy do kontaktu.

Dziękujemy za zapoznanie się z naszą Polityką Prywatności.

Centrum Obsługi Pracodawców